ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

υπ. Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης

πολιτική υπεύθυνη του Τομέα Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων